Gesondheidsdienste

Versorgingseenheid:
versorgingEedenglen Aftree Oord beskik oor ‘n modern goed toegeruste 31-bed versorgingseenheid. Die eenheid is geregistreer by die Departement van Gesondheid sowel as die Departement van Sosiale Ontwikkeling.
Akkommodasie by die versorgingseenheid wissel vanaf ‘n 4-bed saal to ensuite kamers.

Die volgende gesondheidsdienste word deur ‘n span opgeleide verpleegkundiges en versorgers gelewer:

  • permanente versorging in die eenheid
  • rehabilitasiedienste na hospitalisasie
  • korttermyn opnames

Tuisversorging:
IMG_8215Die doel van Eedenglen se omvattende tuisversorgingsdienste is om dit vir afgetredenes moontlik te maak om vir so lank as moontlik in die bekendheid van hul eie wonings versorg te word.
Dienste wissel van weeklikse medikasie kontrole tot volledige daaglikse sorg.
Tuisversorging poog om hul dienste sover as moontlik by elke inwoner se eie individuele behoeftes aan te pas.
Die versorging van inwoners op ‘n voltydse (24/7) basis by hul huise is uitgekontrakteer en word deur ‘n gevestigde maatskappy met goed opgeleide personeel hanteer.
Personeel van Tuisversorging bied ‘n daaglikse Kliniekdiens gedurende spesifieke ure aan, vir onder andere, die neem van bloeddruk en uithaal van steke. Hierdie dienste is gratis en inwoners betaal slegs vir mediese voorraad wat gebruik word.

Elke wooneenheid in Eedenglen beskik oor ‘n paniekknoppie waarmee onmiddelike mediese versorging in noodgevalle versoek kan word.

Personeel werk in spanverband saam met alle mediese praktisyns en aanverwante mediese professies in die gemeenskap.