Meer oor ons

new_logoEedenglen Aftree Oord is in 2001 ontwikkel.

Die oord word bestuur deur ‘n Raad van Direkteure volgens die statute van die maatskappy.
Die Bestuurspan bestaan uit ‘n Oordbestuurder, Bestuurder Gesondheidsdienste, en ‘n Finansiele Bestuurder.
Hierdie span, tesame met al die ander personeellede, se visie is om van Eedenglen ‘n uitmuntende oord te maak waar elke inwoner met gemoedsrus kan aftree.
Ons doelwit is om doeltreffende, volhoubare en bekostigbare dienste in ‘n veilige, rustige en netjiese omgewing aan al die oord se inwoners te lewer.

Die sekuriteitdienste van die oord isĀ uitgekontrakteur en die oord is ten volle met elektriese veiligheidsheining omhein. Toegangsbeheer word streng toegepas.

Tuindienste is ook uitgekontrateur en die oord spog met netjiese tuine en openbare areas.
Die oord beskik oor sy eie bekwame instandhoudings span.

Die Oord verskaf die volgende dienste:

  • Omvattende gesondheidsorg, bestaande uit ‘n versorgingseenheid, tuisversorgingsdienste en ‘n kliniekdiens.
  • Spysenieringsdienste is uitgekontrakteur. Drie maaltye per dag is in ‘n gesellige eetkamer beskikbaar en spyseniering word ook vir kleiner funksies van inwoners gedoen.
  • Wasgoed- en skoonmaakdienste is beskikbaar.
  • Vervoer na die middedorp, biblioteek en inkopiesentrum is op geskeduleerde dae beskikbaar.
  • Die oord beskik oor ‘n eie haarsalon vir die inwoners.
  • Lewensverryking en sosiale programme word op ‘n gereelde basis aangebied.
  • Kerkdienste word elke Sondag in die eetsaal aangebied.

‘n Holistiese benadering word gevolg waarin gepoog word om in elke inwoner se fisiese, geestelike en emosionele behoeftes te voorsien.